Grondverdringende boorpaal met verloren punt

Grondverdringende boorpaal met verloren schroefpunt (GVB-paal) is een in de grond gevormd en grondverdringende paalsysteem. Dit paalsysteem wordt toegepast in een omgeving waar trillingen ontoelaatbaar zijn, zoals in binnenstedelijke gebieden of op fabriekslocatie’s.

Bij de GVB-paal wordt gebruik gemaakt van een losse schroefpunt. In deze schroefpunt wordt een gladde stalen boorbuis gepositioneerd en door aandrijving van een hydraulische boormotor wordt deze schroevend op diepte gebracht. Eenmaal op diepte wordt de paal gecontroleerd op droogstand waarna de wapening en beton wordt aangebracht. De funderingspaal kan over de gehele lengte worden gewapend. De boorbuis wordt vervolgens getrokken en de schroefpunt blijft achter in de bodem.

Kenmerken van het systeem

 • Aanpassing van de paalspecificaties mogelijk tot kort voor de start van de werkzaamheden;
 • Palen kunnen relatief hoge druk- en trekbelastingen opnemen;
 • Grondverdingend boorsysteem waardoor er geen sprake is van uitkomende grond;
 • Palen worden trillingsvrij geïnstalleerd en geluidsarm door middel van schroeven;
 • Paalkoppen kunnen op hoogte worden afgewerkt d.m.v. monotubes.

Controle van de palen

Tijdens het boren van de palen wordt continu het boormoment, pull-down kracht, toerental en boortijd geregistreerd. Na het gereedkomen van het project kunnen deze gegevens beschikbaar worden gesteld ter controle. Akoestische doormeting van de palen is mogelijk na vervaardiging om de kwaliteit van de palen te controleren.

Speciale toepassing van GVB-palen

Hoolwerf Heiwerken beschikt over een zeer compacte machine om GVB-palen te installeren. Het machinegewicht van slechts 25 ton in combinatie met een werkbreedte van 3,5 meter en een lengte van 7,5 meter maakt deze machine uitermate geschikt om te werken op kleine projectlocaties.

GVB-palen kunnen ook met groutinjectie worden toegepast indien dit constructief noodzakelijk is of vanwege de bodemgesteldheid vereist is.

Eigenschappen paalsysteem

 • Betonkwaliteit C20/25, C25/30, C30/37 en hoger is mogelijk;
 • Schoorstanden van de palen zijn mogelijk;
 • Groutinjectie is mogelijk.

Beschikbare diameters (buisdiameter/schroefpuntdiameter)

 • 273/350;
 • 324/400;
 • 356/450;
 • 380/450;
 • 410/500;

Andere paaldiameters zijn op aanvraag mogelijk.

“Trillingsvrij heien, dat is funderen zonder overlast”

CONTACT